Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
22 maja 2014 r.

ARCHIWALNA WERSJA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ


(Przejdź do aktualnej wersji Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Rzeszowskiej)

Uchwała nr 25/2014
w sprawie umieszczenia w porządku obrad posiedzenia Senatu z dnia 22 maja 2014 r. spraw nieobjętych projektem porządku obrad.

Uchwała nr 26/2014
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Biblioteki Głównej Politechniki Rzeszowskiej.

Uchwała nr 27/2014
w sprawie powołania recenzenta do zaopiniowania wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego profesorowi Piotrowi Wolańskiemu.

Uchwała nr 28/2014
w sprawie zasad ustalania w roku akademickim 2014/2015 zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, w tym rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz w sprawie zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną w ustawie oraz liczebności grup.

Uchwała nr 29/2014
w sprawie utworzenia kierunku studiów ochrona środowiska na studiach drugiego stopnia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Uchwała nr 30/2014
w sprawie ustalenia planowanej liczby przyjęć studentów na I rok studiów wyższych rozpoczynających się od semestru zimowego w roku akademickim 2014/2015.

Uchwała nr 31/2014
w sprawie zmiany uchwały nr 22/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia w Politechnice Rzeszowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich od 2013/2014 do 2016/2017.

Uchwała nr 32/2014
w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016.

Uchwała nr 33/2014
w sprawie zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących działalności dydaktycznej.

Uchwała nr 34/2014
w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2014 rok.

Uchwała nr 35/2014
w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego inwestycji budowlanych i zakupowych na 2014 rok.

Uchwała nr 36/2014
w sprawie aktualizacji Uchwały Senatu Politechniki Rzeszowskiej nr 23/2014 z dnia 27 marca 2014 r. dotyczącej Planu rzeczowo – finansowego Uczelni na lata 2013-2016 w zakresie inwestycji pn. „Likwidacja zagrożeń pożarowych w Domach Studenckich Akapit, Arcus, Ikar, Nestor, Pingwin, Promień Politechniki Rzeszowskiej”.

Uchwała nr 37/2014
w sprawie aktualizacji Uchwały Senatu Politechniki Rzeszowskiej nr 22/2014 z dnia 27 marca 2014 r. dotyczącej Planu rzeczowo-finansowego na lata 2014-2015 w zakresie inwestycji pn: Uczelniane Centrum Przetwarzania Danych Politechniki Rzeszowskiej.

ARCHIWALNA WERSJA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ


(Przejdź do aktualnej wersji Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Rzeszowskiej)

Data dodania: 2014-05-28 14:53:07
Data wytworzenia informacji: 2014-05-28
Autor dokumentu: R0RJ000 (red. Agnieszka Zawora)
Opublikowane przez: Agnieszka Zawora
Statystyki: 982 odwiedzin
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax: +48 17 854 12 60,
e-mail: , administrator serwisu: ;
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności