Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
26 listopada 2015 r.

ARCHIWALNA WERSJA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ


(Przejdź do aktualnej wersji Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Rzeszowskiej)

Uchwała nr 77/2015
w sprawie zatwierdzenia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów organów jednoosobowych i kolegialnych Politechniki Rzeszowskiej na kadencję 2016 – 2020

Uchwała nr 78/2015
w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej prof. dr. hab. inż. Józefowi Gawlikowi

Uchwała nr 79/2015
w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Pani prof. dr hab. Małgorzacie Witko

Uchwała nr 80/2015
w sprawie zmiany uchwały nr 50/2014 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych oraz ogłoszenia tekstu jednolitego

Uchwała nr 81/2015
w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych dla cudzoziemców podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich

Uchwała nr 82/2015
w sprawie przyjęcia szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności w Politechnice Rzeszowskiej

Uchwała nr 83/2015
w sprawie zmiany uchwały nr 33/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się

Uchwała nr 84/2015
w sprawie przyjęcia szczegółowego wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się w Politechnice Rzeszowskiej

Uchwała nr 85/2015
w sprawie zmiany uchwały nr 30/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Uchwała nr 86/2015
w sprawie zmiany uchwały nr 52/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 18 października 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Uchwała nr 87/2015
w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na 6 miesięcy 2016 roku oraz korekty planu rzeczowo-finansowego za 2015 rok

Uchwała nr 88/2015
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uczelni za 2015 rok

Uchwała nr 89/2015
w sprawie: aktualizacji Uchwały Senatu Politechniki Rzeszowskiej nr 65/2015 z dnia 24 września 2015 r. dotyczącej planu rzeczowo – finansowego Uczelni na lata 2012-2016 w zakresie inwestycji pn. „Likwidacja zagrożeń życia i zdrowia studentów i pracowników Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej – modernizacja wentylacji i infrastruktury wewnętrznej w budynku H”

Uchwała nr 90/2015
w sprawie: aktualizacji Uchwały Senatu Politechniki Rzeszowskiej nr 66/2015 z dnia 24 września 2015 r. dotyczącej planu rzeczowo – finansowego Uczelni na lata 2012-2016 w zakresie inwestycji pn: „Rozbudowa oraz modernizacja budynku J Politechniki Rzeszowskiej”

Uchwała nr 91/2015
w sprawie: aktualizacji Uchwały Senatu Politechniki Rzeszowskiej nr 44/2015 z dnia 28 maja 2015 r. dotyczącej planu rzeczowo – finansowego Uczelni na lata 2013-2017 w zakresie inwestycji pn: „Budowa zewnętrznego dźwigu z adaptacją budynku F Politechniki Rzeszowskiej”

Uchwała nr 92/2015
w sprawie: aktualizacji Uchwały Senatu Politechniki Rzeszowskiej nr 40/2015 z dnia 28 maja 2015 r. dotyczącej Planu rzeczowo – finansowego Uczelni na lata 2014-2017 w zakresie inwestycji pn. „Likwidacja zagrożeń pożarowych w domu studenckim Nestor Politechniki Rzeszowskiej”

Uchwała nr 93/2015
w sprawie: aktualizacji Uchwały Senatu Politechniki Rzeszowskiej nr 43/2015 z dnia 28 maja 2015 r. dotyczącej Planu rzeczowo – finansowego Uczelni na lata 2014-2017 w zakresie inwestycji pn. „Likwidacja zagrożeń pożarowych w Domu Studenckim Ikar Politechniki Rzeszowskiej”

Uchwała nr 94/2015
w sprawie: aktualizacji Uchwały Senatu Politechniki Rzeszowskiej nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r. dotyczącej Planu rzeczowo – finansowego Uczelni na lata 2014-2017 w zakresie inwestycji pn. „Likwidacja zagrożeń pożarowych w Domu Studenckim Pingwin Politechniki Rzeszowskiej”

ARCHIWALNA WERSJA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ


(Przejdź do aktualnej wersji Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Rzeszowskiej)

Data dodania: 2015-11-30 13:50:32
Data wytworzenia informacji: 2015-11-30
Autor dokumentu: Agnieszka Zawora
Opublikowane przez: Agnieszka Zawora
Statystyki: 629 odwiedzin
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax: +48 17 854 12 60,
e-mail: , administrator serwisu: ;
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności