Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
19 maja 2016 r.

ARCHIWALNA WERSJA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ


(Przejdź do aktualnej wersji Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Rzeszowskiej)

Uchwała nr 25/2016
w sprawie limitów przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na Politechnice Rzeszowskiej na rok akademicki 2016/2017

Uchwała nr 26/2016
w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej

Uchwała nr 27/2016
w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017

Uchwała nr 28/2016
w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia na Politechnice Rzeszowskiej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich od 2017/2018 do 2020/2021

Uchwała nr 29/2016
w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską w latach akademickich od 2017/2018 do 2020/2021

Uchwała nr 30/2016
w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 31/2016
w sprawie zasad ustalania w roku akademickim 2016/2017 zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, w tym rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz w sprawie zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną w ustawie oraz liczebności grup

Uchwała nr 32/2016
w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Politechniki Rzeszowskiej

Uchwała nr 33/2016
w sprawie utworzenia kierunku studiów mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym w Stalowej Woli oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia Wydziałowi Mechaniczno-Technologicznemu w Stalowej Woli do prowadzenia studiów na tym kierunku

Uchwała nr 34/2016
w sprawie utworzenia kierunku studiów zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym w Stalowej Woli oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia Wydziałowi Mechaniczno-Technologicznemu w Stalowej Woli do prowadzenia studiów na tym kierunku

Uchwała nr 35/2016
w sprawie zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016 r.

Uchwała nr 36/2016
w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2016 rok

Uchwała nr 37/2016
w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego inwestycji budowlanych i zakupowych na 2016 rok

Uchwała nr 38/2016
w sprawie zmiany w Statucie Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Uchwała nr 39/2016
w sprawie aktualizacji Uchwały Senatu Politechniki Rzeszowskiej nr 42/2015 z dnia 28 maja 2015 r. dotyczącej Planu rzeczowo – finansowego Uczelni na lata 2014-2017 w zakresie inwestycji pn. „Likwidacja zagrożeń pożarowych w Domu Studenckim Promień Politechniki Rzeszowskiej”

Uchwała nr 40/2016
w sprawie aktualizacji Uchwały Senatu Politechniki Rzeszowskiej nr 91/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. dotyczącej planu rzeczowo – finansowego Uczelni na lata 2013-2016 w zakresie inwestycji pn: „Budowa zewnętrznego dźwigu z adaptacją budynku F Politechniki Rzeszowskiej”

Uchwała nr 41/2016
w sprawie apelu Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich „Uczelnie przeciw rasizmowi”

Uchwała nr 42/2016
w sprawie Święta studentów i pracowników Politechniki Rzeszowskiej i zmiany Statutu Uczelni

ARCHIWALNA WERSJA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ


(Przejdź do aktualnej wersji Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Rzeszowskiej)

Data dodania: 2016-05-23 14:08:28
Data wytworzenia informacji: 2016-05-23
Autor dokumentu: Agnieszka Zawora
Opublikowane przez: Agnieszka Zawora
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax: +48 17 854 12 60,
e-mail: , administrator serwisu: ;
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności