Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
30 czerwca 2016 r.

ARCHIWALNA WERSJA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ


(Przejdź do aktualnej wersji Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Rzeszowskiej)

Uchwała nr 43/2016
w sprawie dostosowania profilu i programu kształcenia na kierunku biotechnologia, Wydział Chemiczny do wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Uchwała nr 44/2016
w sprawie dostosowania profilu i programu kształcenia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, Wydział Chemiczny do wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Uchwała nr 45/2016
w sprawie dostosowania profilu i programu kształcenia na kierunku technologia chemiczna, Wydział Chemiczny do wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Uchwała nr 46/2016
w sprawie zmiany uchwały nr 50/2014 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych z późniejszymi zmianami oraz ogłoszenia tekstu jednolitego

Uchwała nr 47/2016
w sprawie przyjęcia wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za świadczone usługi edukacyjne obowiązujących na Politechnice Rzeszowskiej od roku akademickiego 2016/2017

Uchwała nr 48/2016
w sprawie zmiany nazwy Katedry Materiałoznawstwa na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa

Uchwała nr 49/2016
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej

Uchwała nr 50/2016
w sprawie powołania recenzenta do zaopiniowania wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. zw. dr inż. Wacławowi Królikowskiemu

Uchwała nr 51/2016
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej

Uchwała nr 52/2016
w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Politechnice Rzeszowskiej

Sprawozdanie władz uczelni z działalności w kadencji 2012-2016

ARCHIWALNA WERSJA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ


(Przejdź do aktualnej wersji Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Rzeszowskiej)

Data dodania: 2016-07-01 11:07:31
Data wytworzenia informacji: 2016-07-01
Autor dokumentu: Agnieszka Zawora
Opublikowane przez: Agnieszka Zawora
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax: +48 17 854 12 60,
e-mail: , administrator serwisu: ;
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności