Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
26 stycznia 2017

ARCHIWALNA WERSJA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ


(Przejdź do aktualnej wersji Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Rzeszowskiej)

Uchwała nr 1/2017
 w sprawie zmiany w Statucie Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Uchwała nr 2/2017
w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza panu Tadeuszowi Ferencowi - Prezydentowi Miasta Rzeszowa

Uchwała nr 3/2017

 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza panu prof. dr. hab. inż. Leszkowi Trybusowi

Uchwała nr 4/2017
w  sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza panu prof.dr.hab. Bolesławowi Fleszarowi

Uchwała nr 5/2017
w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora honorowego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza panu prof. dr. hab. inż. Romanowi Kadajowi

Uchwała nr  6/2017
 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora honorowego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza panu prof. dr. hab. inż. Januszowi Tomaszkowi

Uchwała  nr 7/2017
 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora honorowego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza panu dr. hab. inż. Szczepanowi Wolińskiemu, prof. PRz

Uchwała  nr 8/2017
 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej

Uchwała  nr 9/2017
 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odwołania dyrektora Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej

Uchwała nr 10/2017
 w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko dyrektora Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej


Uchwała nr 11/2017
 w sprawie zmiany uchwały nr 32/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017 z późniejszymi zmianami

Uchwała nr 12/2017
w sprawie zmiany uchwały nr 26/2016 r. Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej

Uchwała nr 13/2017
 w sprawie zmiany uchwały nr 30/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 14/2017
 w sprawie zmiany uchwały nr 50/2014 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych z późniejszymi zmianami.

Uchwała nr 15/2017

 w sprawie przyjęcia szczegółowych wzorów aneksów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych Politechniki Rzeszowskiej.

Aneks nr 1 – załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
Aneks nr 2 – załącznik nr 2 do uchwały nr 15/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
Aneks nr 3 – załącznik nr 3 do uchwały nr 15/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
Aneks nr 4 – załącznik nr 4 do uchwały nr 15/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.

Uchwała 16/2017
 w sprawie aktualizacji Uchwały Senatu Politechniki Rzeszowskiej nr 50/2015 z dnia 28 maja 2015 r. dotyczącej planu rzeczowo – finansowego Uczelni na lata 2016-2017 w zakresie inwestycji pn. „Budowa drogi ratowniczo-pożarowej oraz kołowania wraz z infrastrukturą techniczną w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce”

Uchwała nr 17/2017
 w sprawie: udzielenia Rektorowi Politechniki Rzeszowskiej upoważnienia i zgody do prowadzenia działań umożliwiających sprzedaż lub dzierżawę działek nr 1775/53; 1773/1; 1773/2; 1775/67 obr. 207 położonych przy ulicy Emilii Plater w Rzeszowie w celu wybudowania przez inwestora zewnętrznego wielofunkcyjnego Domu Studenckiego.

Załącznik nr 1. do uchwały nr 17/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
Uzgodnienia z posiedzenia Kolegium Rektorskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. zatwierdzone przez Rektora Politechniki Rzeszowskiej.
Załącznik nr 2. do uchwały nr 17/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
Aktualny wypis i kopia mapy ewidencyjnej gruntów z dnia 05. 01.2017 r. z zaznaczonymi działkami nr 1775/53 o pow. 0,8797 ha; 1773/1 o pow. 0,0409 ha; 1773/2 o pow. 0,0409 ha; 1775/67 o pow. 0,0358 ha obr. 207 będącymi przedmiotem Uchwały.Uchwała nr 18/2017

 w sprawie: aktualizacji Uchwały Senatu Politechniki Rzeszowskiej nr 46/2015 z dnia 28 maja 2015 r. dotyczącej planu rzeczowo – finansowego .Uczelni na lata 2014-2017 w zakresie inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku S dla Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej”

Uchwała nr 19/2017
 w sprawie zaopiniowania struktury organizacyjnej Wydziału Mechaniczno-Technologicznego w Stalowej Woli
 

ARCHIWALNA WERSJA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ


(Przejdź do aktualnej wersji Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Rzeszowskiej)

Data dodania: 2017-01-27 11:58:14
Data wytworzenia informacji: 2017-01-27
Data modyfikacji: 2017-03-30 14:03:02
Autor dokumentu: Sekretariat Rektora (red. Agnieszka Wysocka)
Opublikowane przez: Agnieszka Wysocka-Panek
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax: +48 17 854 12 60,
e-mail: , administrator serwisu: ;
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności